خرید ملک در اقدسیه - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11849168
11849168
1398/04/24
اقدسیه
30,000,000
5,200,000
100 متر
2
15
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11849163
11849163
1398/04/24
اقدسیه
2,200,000,000
20,000,000
130 متر
2
18
0
تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11849162
11849162
1398/04/24
اقدسیه
2,200,000,000
16,923,077
130 متر
2
18
0
تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11848613
11848613
1398/04/23
اقدسیه
8,750,000,000
50,000,000
175 متر
3
نوساز
6

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش مغازه اقدسیه با کد 11848242
11848242
1398/04/19
اقدسیه
650,000,000
0
19 متر
0
6
زيركف
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11848180
11848180
1398/04/19
اقدسیه
720,000,000
0
220 متر
3
3
1
تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11847954
11847954
1398/04/18
اقدسیه
4,000,000,000
0
155 متر
3
15
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11847674
11847674
1398/04/17
اقدسیه
130,000,000
2,000,000
78 متر
1
11
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11847653
11847653
1398/04/17
اقدسیه
100,000,000
5,000,000
150 متر
3
15
2
تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11847166
11847166
1398/04/16
اقدسیه
2,970,000,000
33,000,000
90 متر
2
نوساز
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11847147
11847147
1398/04/16
اقدسیه
500,000,000
0
165 متر
2
4
9
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11847146
11847146
1398/04/16
اقدسیه
3,000,000,000
0
290 متر
4
5
5

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11846917
11846917
1398/04/16
اقدسیه
150,000,000
15,000,000
168 متر
3
نوساز
2
تصویر رهن مغازه اقدسیه با کد 11846625
11846625
1398/04/16
اقدسیه
450,000,000
0
28 متر
0
نوساز
كف
تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11846595
11846595
1398/04/16
اقدسیه
1,550,000,000
25,000,000
62 متر
1
8
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11846317
11846317
1398/04/11
اقدسیه
50,000,000
5,000,000
120 متر
2
27
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان اقدسیه با کد 11846316
11846316
1398/04/11
اقدسیه
5,940,000,000
33,000,000
180 متر
3
1
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان اقدسیه با کد 11845764
11845764
1398/04/11
اقدسیه
70,000,000
6,000,000
135 متر
3
10
5