خرید ملک در ائمه اطهار - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش مغازه ائمه اطهار با کد 68209
68209
1398/08/28
ائمه اطهار
4,900,000,000
53,260,000
92 متر
0
نوساز
---
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره مغازه ائمه اطهار با کد 68191
68191
1398/08/28
ائمه اطهار
50,000,000
3,500,000
35 متر
0
5
0
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ائمه اطهار با کد 67917
67917
1398/05/27
ائمه اطهار
115,000,000
600,000
67 متر
2
نوساز
5
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 37413
37413
1398/02/22
ائمه اطهار
1,000,000,000
11,110,000
90 متر
2
14
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ائمه اطهار با کد 16749
16749
1397/10/24
ائمه اطهار
80,000,000
0
60 متر
1
15
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 37164
37164
1397/09/11
ائمه اطهار
980,000,000
10,430,000
94 متر
2
11
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  ائمه اطهار با کد 7452339
7452339
1396/10/05
ائمه اطهار
465,000,000
4,650,000
100 متر
2
6
5
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  ائمه اطهار با کد 7360561
7360561
1396/09/19
ائمه اطهار
272,000,000
4,000,000
68 متر
2
10
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ائمه اطهار با کد 2093
2093
1395/08/20
ائمه اطهار
10,000,000
900,000
54 متر
1
10
2
فروخته شد
تصویر فروش مغازه ائمه اطهار با کد 2083
2083
1395/08/20
ائمه اطهار
700,000,000
20,000,000
35 متر
0
---
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 1847
1847
1395/07/24
ائمه اطهار
494,000,000
3,800,000
130 متر
3
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 1846
1846
1395/07/24
ائمه اطهار
532,000,000
3,800,000
140 متر
3
نوساز
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 1845
1845
1395/07/24
ائمه اطهار
260,000,000
4,000,000
65 متر
1
نوساز
5