خرید ملک در آیت الله کاشانی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن مغازه آیت الله کاشانی با کد 11838283
11838283
1398/03/01
آیت الله کاشانی
130,000,000
0
25 متر
0
نوساز
تصویر فروش دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11838266
11838266
1398/03/01
آیت الله کاشانی
750,000,000
15,000,000
50 متر
1
16
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11838039
11838039
1398/03/01
آیت الله کاشانی
120,000,000
800,000
75 متر
2
17
4
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11837984
11837984
1398/03/01
آیت الله کاشانی
3,125,000,000
25,000,000
125 متر
3
نوساز
5

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11837791
11837791
1398/03/01
آیت الله کاشانی
4,180,000,000
27,500,000
152 متر
3
نوساز
3
تصویر فروش دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11837787
11837787
1398/03/01
آیت الله کاشانی
4,200,000,000
0
125 متر
3
15
1
تصویر رهن آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11837717
11837717
1398/03/01
آیت الله کاشانی
350,000,000
0
134 متر
2
15
5
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11837716
11837716
1398/03/01
آیت الله کاشانی
1,539,000,000
27,000,000
57 متر
1
2
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11837503
11837503
1398/02/30
آیت الله کاشانی
40,000,000
800,000
20 متر
0
نوساز
0
تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11837471
11837471
1398/02/30
آیت الله کاشانی
500,000,000
23,000,000
140 متر
0
نوساز
تصویر رهن آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11837175
11837175
1398/02/30
آیت الله کاشانی
270,000,000
0
101 متر
2
10
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11837140
11837140
1398/02/30
آیت الله کاشانی
50,000,000
7,000,000
75 متر
2
15
7

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11836641
11836641
1398/02/25
آیت الله کاشانی
800,000,000
0
57 متر
2
20
3
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11836565
11836565
1398/02/25
آیت الله کاشانی
1,770,000,000
18,061,224
98 متر
2
16
0
تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11836359
11836359
1398/02/23
آیت الله کاشانی
20,000,000
2,000,000
25 متر
0
نوساز
1
تصویر فروش دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11836357
11836357
1398/02/23
آیت الله کاشانی
1,402,500,000
16,500,000
85 متر
2
12
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش مغازه آیت الله کاشانی با کد 11836273
11836273
1398/02/23
آیت الله کاشانی
1,800,000,000
56,250,000
32 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11836272
11836272
1398/02/23
آیت الله کاشانی
110,000,000
2,500,000
110 متر
2
16
3