خرید ملک در آیت الله کاشانی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11867236
11867236
1398/07/29
آیت الله کاشانی
1,150,000,000
16,428,571
70 متر
1
15
3
تصویر رهن آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11867057
11867057
1398/07/29
آیت الله کاشانی
300,000,000
0
130 متر
3
15
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866835
11866835
1398/07/25
آیت الله کاشانی
200,000,000
0
100 متر
2
20
4
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866827
11866827
1398/07/25
آیت الله کاشانی
6,930,000,000
42,000,000
165 متر
2
22
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11866798
11866798
1398/07/25
آیت الله کاشانی
20,000,000
3,000,000
56 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866767
11866767
1398/07/25
آیت الله کاشانی
50,000,000
3,500,000
100 متر
2
10
3
تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11866591
11866591
1398/07/25
آیت الله کاشانی
35,000,000
1,500,000
18 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866268
11866268
1398/07/22
آیت الله کاشانی
2,668,000,000
23,000,000
116 متر
2
2
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866266
11866266
1398/07/22
آیت الله کاشانی
150,000,000
2,200,000
111 متر
3
13
3
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866246
11866246
1398/07/22
آیت الله کاشانی
1,674,000,000
15,500,000
108 متر
3
14
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866209
11866209
1398/07/22
آیت الله کاشانی
180,000,000
0
95 متر
2
14
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11866203
11866203
1398/07/22
آیت الله کاشانی
50,000,000
3,000,000
88 متر
2
15
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره مغازه آیت الله کاشانی با کد 11865902
11865902
1398/07/22
آیت الله کاشانی
50,000,000
6,000,000
26 متر
0
نوساز
تصویر فروش مغازه آیت الله کاشانی با کد 11865901
11865901
1398/07/22
آیت الله کاشانی
1,200,000,000
46,153,846
26 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره دفتر کار آیت الله کاشانی با کد 11865719
11865719
1398/07/21
آیت الله کاشانی
70,000,000
1,500,000
90 متر
1
7
زير
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11865626
11865626
1398/07/21
آیت الله کاشانی
1,400,000,000
0
68 متر
2
16
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11865099
11865099
1398/07/17
آیت الله کاشانی
100,000,000
2,400,000
86 متر
2
18
3
تصویر فروش آپارتمان آیت الله کاشانی با کد 11865090
11865090
1398/07/17
آیت الله کاشانی
970,000,000
15,645,161
62 متر
1
17
4