خرید ملک در آجودانیه - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن آپارتمان آجودانیه با کد 11866672
11866672
1398/07/25
آجودانیه
450,000,000
0
145 متر
3
15
3
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11866614
11866614
1398/07/25
آجودانیه
4,750,000,000
38,000,000
125 متر
3
4
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11866442
11866442
1398/07/22
آجودانیه
100,000,000
8,000,000
193 متر
4
16
2
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11866441
11866441
1398/07/22
آجودانیه
4,825,000,000
25,000,000
193 متر
4
16
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11866407
11866407
1398/07/22
آجودانیه
5,000,000,000
0
135 متر
2
9
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11866135
11866135
1398/07/22
آجودانیه
100,000,000
80,000,000
120 متر
2
12
5
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11866061
11866061
1398/07/22
آجودانیه
5,000,000,000
31,250,000
160 متر
3
10
0
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11864660
11864660
1398/07/14
آجودانیه
4,452,000,000
28,000,000
159 متر
3
1
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11864195
11864195
1398/07/10
آجودانیه
2,800,000,000
0
130 متر
3
10
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11863086
11863086
1398/07/04
آجودانیه
200,000,000
2,500,000
120 متر
3
100
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11861557
11861557
1398/06/30
آجودانیه
260,000,000
0
75 متر
2
1
4
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11861004
11861004
1398/06/30
آجودانیه
4,592,500,000
27,500,000
167 متر
3
12
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11860717
11860717
1398/06/30
آجودانیه
5,500,000,000
27,500,000
200 متر
3
17
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11859008
11859008
1398/06/16
آجودانیه
100,000,000
5,000,000
85 متر
2
12
5
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11857848
11857848
1398/06/10
آجودانیه
6,625,000,000
25,000,000
265 متر
4
14
1
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11856969
11856969
1398/06/02
آجودانیه
4,400,000,000
22,000,000
200 متر
3
13
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان آجودانیه با کد 11856548
11856548
1398/06/02
آجودانیه
270,000,000
0
90 متر
2
13
3
تصویر فروش آپارتمان آجودانیه با کد 11855529
11855529
1398/05/27
آجودانیه
6,500,000,000
33,678,756
193 متر
4
16
2