خرید ملک - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 17109
17109
1397/08/20
نبی اکرم
530,000,000
8,690,000
61 متر
1
0
1
تصویر فروش آپارتمان بلوار ابوذر شمالی با کد 17043
17043
1397/08/16
بلوار ابوذر شمالی
1,260,000,000
10,500,000
120 متر
3
0
5
تصویر فروش آپارتمان کریمشاهیان (همایون) با کد 17094
17094
1397/08/16
کریمشاهیان (همایون)
1,560,000,000
12,000,000
130 متر
3
0
---
تصویر فروش آپارتمان کریمشاهیان (همایون) با کد 17093
17093
1397/08/16
کریمشاهیان (همایون)
1,080,000,000
12,000,000
90 متر
2
0
---
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش آپارتمان تاجری  با کد 16959
16959
1397/08/14
تاجری
680,000,000
6,480,000
105 متر
2
0
2
تصویر فروش آپارتمان نبرد شمالی با کد 16975
16975
1397/08/13
نبرد شمالی
1,953,000,000
10,500,000
186 متر
3
0
2
تصویر فروش آپارتمان مخبرشمالی با کد 16939
16939
1397/08/11
مخبرشمالی
255,000,000
6,220,000
41 متر
1
6
3
تصویر فروش آپارتمان نبرد شمالی با کد 17073
17073
1397/08/10
نبرد شمالی
983,100,000
8,700,000
113 متر
2
7
3
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش آپارتمان تاجری  با کد 16948
16948
1397/08/07
تاجری
750,000,000
6,520,000
115 متر
2
0
2
تصویر فروش آپارتمان نبرد شمالی با کد 17060
17060
1397/08/06
نبرد شمالی
465,000,000
7,880,000
59 متر
1
8
2
تصویر فروش آپارتمان نبرد شمالی با کد 17059
17059
1397/08/06
نبرد شمالی
340,000,000
7,910,000
43 متر
1
12
4
تصویر فروش آپارتمان شهران با کد 17051
17051
1397/08/06
شهران
950,000,000
12,800,000
74 متر
2
15
2
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 6246
6246
1397/08/05
نبی اکرم
892,500,000
8,500,000
105 متر
2
0
5
تصویر فروش کلنگی مخبرشمالی با کد 3353
3353
1397/08/01
مخبرشمالی
1,500,000,000
13,890,000
108 متر
2
20
1
تصویر فروش آپارتمان پیروزی با کد 17039
17039
1397/08/01
پیروزی
700,000,000
7,150,000
98 متر
2
3
1
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 17027
17027
1397/07/30
قیام
1,320,000,000
11,000,000
120 متر
3
0
3
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبرد شمالی با کد 17015
17015
1397/07/30
نبرد شمالی
20,000,000
1,000,000
42 متر
1
13
3
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 17021
17021
1397/07/30
قیام
450,000,000
10,000,000
45 متر
1
16
4