خرید ملک - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 6301
6301
1397/04/25
میثم(میر هاشمی)
195,000,000
3,680,000
53 متر
1
14
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پیروزی با کد 16477
16477
1397/04/24
پیروزی
170,000,000
0
105 متر
2
3
6
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین شمالی با کد 5679
5679
1397/04/23
دهم فروردین شمالی
155,000,000
4,430,000
35 متر
1
14
1
تصویر فروش آپارتمان پیروزی با کد 16475
16475
1397/04/23
پیروزی
235,000,000
4,050,000
58 متر
1
20
2
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش املاک کشاورزی قیامدشت با کد 16440
16440
1397/04/10
قیامدشت
300,000,000
150,000
2000 متر
0
0
---
تصویر فروش آپارتمان لرستان با کد 16411
16411
1397/04/05
لرستان
165,000,000
4,130,000
40 متر
1
10
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 1762
1762
1397/03/28
میثم(میر هاشمی)
227,500,000
3,500,000
65 متر
1
2
2
تصویر فروش آپارتمان نبرد شمالی با کد 16359
16359
1397/03/16
نبرد شمالی
556,800,000
6,400,000
87 متر
2
1
1
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر رهن و اجاره آپارتمان تاجیک با کد 16490
16490
1397/04/25
تاجیک
40,000,000
1,000,000
60 متر
1
5
5
تصویر فروش آپارتمان ائمه اطهار با کد 16489
16489
1397/04/25
ائمه اطهار
650,000,000
7,000,000
90 متر
2
8
3
تصویر فروش آپارتمان  نیروی هوایی با کد 4551016
4551016
1397/04/25
نیروی هوایی
765,000,000
9,000,000
85 متر
2
0
واحدها
تصویر فروش آپارتمان  پیروزی با کد 7489938
7489938
1397/04/25
پیروزی
300,000,000
5,550,000
54 متر
1
12
3
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش آپارتمان  پیروزی با کد 7493002
7493002
1397/04/25
پیروزی
1,020,000,000
7,500,000
135 متر
3
0
4
تصویر فروش آپارتمان  پیروزی با کد 7482069
7482069
1397/04/25
پیروزی
168,000,000
4,000,000
42 متر
1
9
1
تصویر فروش آپارتمان  17 شهریور با کد 7490133
7490133
1397/04/25
17 شهریور
1,026,000,000
5,700,000
180 متر
3
0
2
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 16344
16344
1397/04/25
میثم(میر هاشمی)
1,120,000,000
8,000,000
140 متر
3
2
1
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش آپارتمان شهید محلاتی با کد 1284
1284
1397/04/25
شهید محلاتی
1,001,000,000
6,500,000
154 متر
3
0
5
تصویر فروش آپارتمان  نیروی هوایی با کد 7463164
7463164
1397/04/25
نیروی هوایی
1,500,000,000
10,000,000
150 متر
3
2
2