محاسبه کمیسیون مشاور املاک

کمیسیون بنگاه / مشاور املاک،حق الزحمه و یا حق دلالی ملکی واژه هایی است که برای نام گذاری دستمزد مشاورین املاک به کار برده میشود.

جدای از وجود این اسامی گوناگون، مطابق ماده 335 قانون تجارت و ماده 1 قانون دلالی ،این حق برای دلالانی معتبر است که دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه باشند در غیر اینصورت مطابق همین ماده اشتغال به شغل دلالی بدون پروانه ،جرم است.

علاوه بر این شما حق دارید به عنوان یکی از طرفین معامله نسبت به دریافت رسید و صورتحساب کمیسیون بنگاه / مشاور املاک اقدام کنید و این یکی از حقوق اصلی شماست.

با توجه به اینکه متاسفانه، مبالغ مختلفی تحت عنوان کمیسیون بنگاه / مشاور املاک از طرف های معامله اخذ میگردد این سامانه به شما کمک میکند تا بر اساس نرخنامه اتحادیه مشاورین املاک تهران از میزان کمیسیون بنگاه / مشاور املاک خود اطمینان حاصل کنید.

توجه نمایید! مبلغ محاسبه شده سهم هر یک از طرفین است.

محاسبه کمیسیون رهن و اجاره

محاسبه کمیسیون خرید و فروش

صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین